Anmälnings och betalningsvillkor

ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSVILLKOR

 

Nybörjarkurser och Fortsättningskurser

För anmälan klicka här  eller via epost till info@magicdance.se på valfritt kurs.

Betalning erläggs senast 5 dagar innan kursen startar via Bankgiro 5080-4780 - Dansstudio M AB   

Vid betalning via Bankgiro måste du ange ELEVENS NAMN och KURSNUMMER.

Vid inställd kurs återbetalas avgiften.

 

Ångervecka för nybörjarkurser

På nybörjarkurser har eleven en ångervecka. Ångervecka innebär att om eleven går på ett kurstillfälle och sedan ångrar sig återbetalas kursavgiften med ett avdrag på 200:-. Avdraget inkluderar kostnad för ett kurstillfälle och administrationsavgift. Avhoppet från kursen skall meddelas skriftligt till info@magicdance.se inom 5 dagar från första kurstillfället för att ångerveckan skall kunna utnyttjas.

 

Dansstudio Magic följer konsumentverkets rekommendationer som bl.a. innebär: Om du avbokar ditt deltagande senast en vecka före kursstart är du ej betalningsskyldig. Om du avbokar ditt deltagande 7 dagar eller färre före kursstart, eller under terminen, är du betalningsskyldig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort som omöjliggör deltagande. I dessa fall, behöver dock vi få se läkarintyg eller flyttanmälan som styrker detta för att återbetalning av kursavgift ska kunna göras. Dansstudio Magic förbehåller sig rätten till ev. ändringar i samtliga kursscheman.

Våra sponsorer och samarbeten